Current Affairs

முஷ்க்புட்ஜி அரிசி மற்றும் ரஜோரி சிக்ரி வூட்கிராஃப்ட் ஜிஐ குறிச்சொற்களைப் பெறுங்கள்


முஷ்க்புட்ஜி அரிசி மற்றும் ரஜோரி சிக்ரி வூட்கிராஃப்ட் ஜிஐ குறிச்சொற்களைப் பெறுங்கள்

ரஜோரி சிக்ரி வூட்கிராஃப்ட் மற்றும் முஷ்க்புட்ஜி அரிசி, ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் இருந்து இரண்டு தனித்துவமான பிராந்திய தயாரிப்புகள், ஒரு கொண்டாட்ட நடவடிக்கையாக புவியியல் குறியீடு (GI) குறிச்சொற்களுடன் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கெளரவமான வேறுபாடு இந்த உள்ளூர் ரத்தினங்களின் நேர்த்தியையும் முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

தி ஸ்டார்ட் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்

ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகள்

படைப்பின் பல்வேறு பண்புகள்

GI குறிச்சொற்களின் முக்கியத்துவம்: ஒரு எதிர்கால பார்வை

சிறப்பின் தோற்றம்

ரஜோரி மற்றும் அனந்த்நாக் பகுதிகள் இந்த மரியாதைக்குரிய படைப்புகளின் தோற்றம் ஆகும். அனந்த்நாக்கின் முஷ்க்புட்ஜி அரிசி, அதன் குட்டையான, தடித்த தானியங்களால் வேறுபடுகிறது, இது ரஜோரி மாவட்டத்தின் சிக்ரி மரக்கலவைக்கு மாறாக தனித்து நிற்கிறது.

ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகள்

டிசம்பர் 2020 இல், இந்த அங்கீகாரத்திற்கான பாதை தொடங்கியது. நபார்டு, கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் கைத்தறித் துறை மற்றும் வேளாண்மைத் துறை ஆகியவை இணைந்து இந்த உள்ளூர் பொக்கிஷங்களை உலக அரங்கில் அவற்றின் சரியான இடத்தைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன் ஒரு கூட்டுத் திட்டத்தைத் தொடங்குகின்றன.

படைப்பின் பல்வேறு பண்புகள்

இந்த அதிசயங்களை மேலும் பார்க்கும்போது, முஷ்க்புட்ஜி அரிசி ஒரு சமையல் விருந்து மட்டுமல்ல, அப்பகுதியின் வேளாண் மேதையின் அடையாளமாகவும் உள்ளது. புட்காம், குல்காம் போன்ற பகுதிகளிலும் இதன் சாகுபடி பரவியிருப்பது இதன் முக்கியத்துவத்திற்கு சான்றாகும். இதற்கு நேர்மாறாக, ஜம்மு மாகாணத்தின் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் மலைத்தொடர்கள் நுண்ணிய சிக்ரி மரத்தின் தாயகமாகும், இது அப்பகுதியின் விரிவான கைவினை மரபுகளை நினைவுபடுத்துகிறது.

GI குறிச்சொற்கள் எவ்வளவு முக்கியமானவை

புவியியல் அடையாளக் குறிச்சொல் நம்பகத்தன்மையின் அடையாளமாக இல்லாமல் அறிவுசார் சொத்துரிமையாக செயல்படுகிறது. இது பிராந்திய சிறப்புகளின் ஒப்பற்ற தன்மையை எடுத்துக்காட்டுகிறது, இது மண் மற்றும் கலாச்சாரத்தில் உறுதியாக நிலைநிறுத்தப்பட்டு, அவற்றின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது.

எதிர்நோக்குகிறோம்

வெற்றிக் கதை தொடர்கிறது. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் விவசாய உற்பத்தித் துறையானது, ஜம்மு காஷ்மீரின் கலாச்சார பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் அதன் அசைக்க முடியாத உறுதிப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக, மதிப்புமிக்க GI திட்டத்தில் கூடுதலாக 24 பயிர்கள் மற்றும் தயாரிப்புகளைச் சேர்ப்பதற்கு தீவிரமாக வாதிடுகிறது. கதை வளரும்போது, மரபுகள், மரபுகள் மற்றும் நிகரற்ற உள்ளூர் திறமைகள் ஆகியவற்றின் துடிப்பான திரைச்சீலை உறுதியளிக்கப்படுகிறது.

Know More:

Read daily current affairs in English : Click Here

Read daily current affairs in Tamil : Click Here

Check the latest jobs update details : Click Here

Our Achievements: 

https://youtu.be/w_Zuct_ttvQ

https://www.youtube.com/watch?v=MLRj6js0X5U

https://youtu.be/0rJXuwL8lq8

https://youtu.be/OtAmkOCCKQM

https://youtu.be/TyijOj6YxMc

https://www.youtube.com/watch?v=ung7VREhwYI

https://youtu.be/NDCtICcJfoE

 

Download our Mobile ApplicationAndroid Mobile | IOS Mobiles

 

Our Website's: 

https://www.bestlearningcentre.in/

https://expertguidances.com/

 

Office Location:

https://goo.gl/maps/9JCNNv3HAkC4b92X7

For any clarification, you may contact us at any time.

Educational Counsellor: 7418968881

Customer Support: 7418978881

 

Enrol Now for Fresh Batch in UPSC | TNPSC | BANK | SSC | RRB | POLICE | TNTET | CTET | NDA| CDS | AFCAT | DEFENCE | TANCET | CAT | MAT | ZAT EXAMS.

Call Admission Desk: 7418968881

Book Free Demo Class Now !

Batches available in ONLINE & OFFLINE

 

 

 

முஷ்க்புட்ஜி அரிசி மற்றும் ரஜோரி சிக்ரி வூட்கிராஃப்ட் ஜிஐ குறிச்சொற்களைப் பெறுங்கள்